Administració general

Despesa pres. / hab.

115,23 €

Despesa pressupostada

5,05 M€

% sobre el total del press.

11,86 %

Mitjana despesa provincial

1,77 M€

Sobre aquesta partida

Administració General.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 45,45% 2,29 M€
Despeses corrents en béns i serveis 47,73% 2,41 M€
Transferències corrents 0,14% 7.100 €
Inversions reals 6,69% 337.428 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat