Assistència social primària

Pressupost inicial / hab.

63,74 €

Pressupost inicial

2,79 M€

% sobre el total del press.

6,56 %

Mitjana despesa provincial

2,69 M€

Sobre aquesta partida

Despeses socials, que inclouen actuacions en polítics socials relacionades amb persones amb discapacitats, dones, gent, etc.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 33,45% 933.980 €
Despeses corrents en béns i serveis 40,55% 1,13 M€
Transferències corrents 20,21% 564.135 €
Inversions reals 2,69% 75.000 €
Actius financers 3,10% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació