Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.449.990 € 79 € 8,11 %
Serveis públics bàsics 10.366.037 € 237 € 24,37 %
Actuacions de protecció i promoció social 7.442.617 € 170 € 17,50 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.960.084 € 159 € 16,36 %
Actuacions de caràcter econòmic 4.218.913 € 96 € 9,92 %
Actuacions de caràcter general 10.100.633 € 231 € 23,74 %
Total 42.538.274 € 971,19 €

Cerca una partida específica