Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.598.090 € 82 € 8,01 %
Serveis públics bàsics 12.901.171 € 293 € 28,71 %
Actuacions de protecció i promoció social 5.027.976 € 114 € 11,19 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 9.274.893 € 210 € 20,64 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.533.233 € 57 € 5,64 %
Actuacions de caràcter general 11.603.525 € 263 € 25,82 %
Total 44.938.888 € 1.019,35 €

Cerca una partida específica