Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.598.090,00 € 80,90 € 7,95 %
Serveis públics bàsics 12.901.170,68 € 290,08 € 28,52 %
Actuacions de protecció i promoció social 5.323.976,40 € 119,71 € 11,77 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 9.274.892,99 € 208,55 € 20,50 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.533.232,90 € 56,96 € 5,60 %
Actuacions de caràcter general 11.603.525,03 € 260,91 € 25,65 %
Total 45.234.888,00 € 1.017,11 €

Cerca una partida específica