Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.598.090 € 81 € 7,95 %
Serveis públics bàsics 12.901.171 € 290 € 28,52 %
Actuacions de protecció i promoció social 5.323.976 € 120 € 11,77 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 9.274.893 € 209 € 20,50 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.533.233 € 57 € 5,60 %
Actuacions de caràcter general 11.603.525 € 261 € 25,65 %
Total 45.234.888 € 1.017,11 €

Cerca una partida específica