Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

290,08 €

Pressupost inicial

12,9 M€

% sobre el total del press.

28,52 %

Mitjana despesa provincial

12,92 M€

Sobre aquesta partida

Despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis. S'hi inclouen quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 22,66% 2,92 M€
Habitatge i urbanisme 37,24% 4,8 M€
Benestar comunitari 26,63% 3,44 M€
Medi ambient 13,47% 1,74 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 45,85% 5,92 M€
Despeses corrents en béns i serveis 48,35% 6,24 M€
Transferències corrents 0,32% 41.555 €
Inversions reals 4,73% 610.000 €
Transferències de capital 0,75% 96.140 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació