Habitatge i urbanisme

Pressupost inicial / hab.

108,04 €

Pressupost inicial

4,8 M€

% sobre el total del press.

10,62 %

Mitjana despesa provincial

4,37 M€

Sobre aquesta partida

Despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme. S'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatge, inclosa l'adquisició de terrenys. També els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl així com les despeses en concepte d'ajudes a l'accés a l'habitatge i les de foment de la promoció pública d'habitatges.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'Habitatge i urbanisme 25,60% 1,23 M€
Urbanisme 4,65% 223.240 €
Habitatge 12,38% 595.000 €
Vies públiques 57,37% 2,76 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 62,64% 3,01 M€
Despeses corrents en béns i serveis 24,97% 1,2 M€
Transferències corrents 0,73% 35.155 €
Inversions reals 11,65% 560.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació