Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

39,06 €

Pressupost inicial

1,74 M€

% sobre el total del press.

3,84 %

Mitjana despesa provincial

876.553,77 €

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient. Per exemple, inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal; defensa contra incendis forestals o delimitació i fitació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 16,20% 281.410,3 €
Parcs i jardins 73,34% 1,27 M€
Protecció i millora del medi ambient 10,46% 181.773 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 10,26% 178.270,3 €
Despeses corrents en béns i serveis 83,26% 1,45 M€
Transferències corrents 0,37% 6.400 €
Inversions reals 0,58% 10.000 €
Transferències de capital 5,53% 96.140 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat