Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

208,55 €

Pressupost inicial

9,27 M€

% sobre el total del press.

20,50 %

Mitjana despesa provincial

6,01 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb la salut, educació, cultura, oci, temps lliure, esport i, en general, tot allò que millori la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Salut 0,93% 85.866,95 €
Educació 39,96% 3,71 M€
Cultura 38,77% 3,6 M€
Esport 20,34% 1,89 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 29,88% 2,77 M€
Despeses corrents en béns i serveis 32,56% 3,02 M€
Transferències corrents 6,55% 607.293 €
Inversions reals 29,54% 2,74 M€
Transferències de capital 1,48% 136.910 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació