Esport

Pressupost inicial / hab.

42,43 €

Pressupost inicial

1,89 M€

% sobre el total del press.

4,17 %

Mitjana despesa provincial

1 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a l’esport, com la promoció i difusió esportiva, creació i manteniment dels edificis destinats a piscines i instal·lacions esportives de tot tipus, a més de qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de l’Ajuntament.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 22,48% 424.215,9 €
Promoció i foment de l'esport 14,00% 264.145 €
Instal·lacions esportives 63,52% 1,2 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 22,48% 424.215,9 €
Despeses corrents en béns i serveis 25,12% 473.999 €
Transferències corrents 6,43% 121.260 €
Inversions reals 45,97% 867.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació