Cultura

Pressupost inicial / hab.

80,85 €

Pressupost inicial

3,6 M€

% sobre el total del press.

7,95 %

Mitjana despesa provincial

2,1 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la cultura, incloent també les de caràcter recreatiu. S'hi inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, arxius, activitats culturals, d'esplai i temps lliure, sales d'exposicions, festes locals de caràcter popular, gestió del patrimoni històric-artístic, entre d’altres.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 44,50% 1,6 M€
Biblioteques i arxius 6,18% 222.114,9 €
Museus i arts plàstiques 4,33% 155.700 €
Promoció cultural 8,63% 310.290 €
Protecció i gestió del patrimoni historico-artístic 0,24% 8.550 €
Lleure i temps lliure 28,64% 1,03 M€
Festes populars i celebracions 7,49% 269.205 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 13,01% 467.844,71 €
Despeses corrents en béns i serveis 31,49% 1,13 M€
Transferències corrents 6,68% 240.290 €
Inversions reals 46,23% 1,66 M€
Transferències de capital 2,59% 93.000 €

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació