Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

56,96 €

Pressupost inicial

2,53 M€

% sobre el total del press.

5,60 %

Mitjana despesa provincial

3,01 M€

Sobre aquesta partida

Despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouen també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 14,19% 359.391,3 €
Transport públic 9,18% 232.618 €
Infraestructures 53,65% 1,36 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 22,98% 582.223,6 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 13,12% 332.269,9 €
Despeses corrents en béns i serveis 23,88% 604.983 €
Transferències corrents 10,54% 266.980 €
Inversions reals 52,46% 1,33 M€

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació