Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria

Pressupost inicial / hab.

8,08 €

Pressupost inicial

359.391,3 €

% sobre el total del press.

0,79 %

Mitjana despesa provincial

1,18 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb el foment i la dinamització del comerç local, les empreses i l'emprenedoria. També es contemplen les despeses associades al desenvolupament i foment del turisme.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme, PIMES i emprenedoria 21,24% 76.346,3 €
Comerç 54,45% 195.693 €
Ordenació i promoció turística 3,99% 14.352 €
Altres actuacions sectorials 20,31% 73.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 10,67% 38.336,3 €
Despeses corrents en béns i serveis 76,99% 276.693 €
Transferències corrents 12,34% 44.362 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació