Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 4.512.349,85 € 103,33 € 11,95 %
Serveis públics bàsics 11.848.259,35 € 271,31 € 31,37 %
Actuacions de protecció i promoció social 6.827.620,15 € 156,34 € 18,08 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 5.112.384,35 € 117,07 € 13,54 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.244.740,10 € 51,40 € 5,94 %
Actuacions de caràcter general 7.218.381,20 € 165,29 € 19,11 %
Total 37.763.735,00 € 864,73 €

Cerca una partida específica