Actuacions de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

165,29 €

Pressupost inicial

7,22 M€

% sobre el total del press.

19,11 %

Mitjana despesa provincial

5,99 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a activitats que afecten, amb caràcter general, a l’Ajuntament i tenen a veure amb l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i tècnic. S’inclouen les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf de la classificació per programes.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 13,71% 989.809,05 €
Serveis de caràcter general 59,48% 4,29 M€
Administració financera i tributària 9,81% 708.151 €
Transferències a altres administracions públiques 17,00% 1,23 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 58,82% 4,25 M€
Despeses corrents en béns i serveis 22,20% 1,6 M€
Despeses financeres 1,14% 82.280 €
Transferències corrents 17,84% 1,29 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat