Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

16,22 €

Pressupost inicial

708.151 €

% sobre el total del press.

1,88 %

Mitjana despesa provincial

987.695,32 €

Sobre aquesta partida

Totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'Ajuntament. Per exemple, despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; tributs, formació i actualització de padrons fiscals. També s’inclouen les referents a la construcció i millora d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 100,00% 708.151 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 40,50% 286.831 €
Despeses corrents en béns i serveis 47,88% 339.040 €
Despeses financeres 11,62% 82.280 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació