Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

98,31 €

Pressupost inicial

4,29 M€

% sobre el total del press.

11,37 %

Mitjana despesa provincial

3,51 M€

Sobre aquesta partida

Despeses de serveis que serveixen o donen suport a tots els altres. Són despeses d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, etc.
També s’inclouen despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 61,06% 2,62 M€
Participació ciutadana 1,28% 55.025 €
Comunicacions internes 22,47% 964.801,05 €
Imprevistos i funcions no classificades 15,19% 652.191,05 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 71,49% 3,07 M€
Despeses corrents en béns i serveis 28,01% 1,2 M€
Transferències corrents 0,51% 21.725 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat