Administració general

Despesa pres. / hab.

60,02 €

Despesa pressupostada

2,62 M€

% sobre el total del press.

6,94 %

Mitjana despesa provincial

1,7 M€

Sobre aquesta partida

Administració General.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 96,30% 2,52 M€
Despeses corrents en béns i serveis 28,58% 749.115 €
Transferències corrents 0,06% 1.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat