Actuacions de protecció i promoció social

Pressupost inicial / hab.

156,34 €

Pressupost inicial

6,83 M€

% sobre el total del press.

18,08 %

Mitjana despesa provincial

2,75 M€

Sobre aquesta partida

Despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió: pensions de funcionaris, atencions a col·lectius de joves, gent gran, persones amb discapacitats o mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Pensions 55,10% 3,76 M€
Serveis socials i promoció social 32,09% 2,19 M€
Foment de l'ocupació 12,81% 874.638,5 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 77,78% 5,31 M€
Despeses corrents en béns i serveis 14,18% 968.268 €
Transferències corrents 6,77% 462.330 €
Actius financers 1,27% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat