Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

50,17 €

Pressupost inicial

2,19 M€

% sobre el total del press.

5,80 %

Mitjana despesa provincial

2,39 M€

Sobre aquesta partida

Despeses per desenvolupar l'assistència social primària. S’inclou la promoció de la igualtat de gènere, reinserció social, gestió dels serveis socials, serveis a persones dependents i d'assistència social, entre d’altres. També s'inclouen les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laboren en la consecució d'aquests objectius.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de serveis socials 25,20% 552.106,6 €
Assistència social primària 22,21% 486.605 €
Promoció social 24,84% 544.140,05 €
Assistència a persones dependents 27,76% 608.130 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,41% 907.373,65 €
Despeses corrents en béns i serveis 33,54% 734.828 €
Transferències corrents 21,10% 462.280 €
Actius financers 3,95% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat