Assistència social primària

Despesa pres. / hab.

11,14 €

Despesa pressupostada

486.605 €

% sobre el total del press.

1,29 %

Mitjana despesa provincial

1,1 M€

Sobre aquesta partida

Despeses socials, que inclouen actuacions en polítics socials relacionades amb persones amb discapacitats, dones, gent, etc.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 17,66% 85.955 €
Transferències corrents 64,56% 314.150 €
Actius financers 17,78% 86.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat