Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

51,40 €

Pressupost inicial

2,24 M€

% sobre el total del press.

5,94 %

Mitjana despesa provincial

1,71 M€

Sobre aquesta partida

Despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouen també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Indústria i energia 0,13% 3.000 €
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 13,12% 294.450,2 €
Transport públic 15,12% 339.516,45 €
Infraestructures 54,03% 1,21 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 17,59% 394.923,45 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 12,00% 269.400,1 €
Despeses corrents en béns i serveis 24,37% 547.125 €
Transferències corrents 13,06% 293.215 €
Inversions reals 50,56% 1,14 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat