Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria

Pressupost inicial / hab.

6,74 €

Pressupost inicial

294.450,2 €

% sobre el total del press.

0,78 %

Mitjana despesa provincial

791.809,59 €

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb el foment i la dinamització del comerç local, les empreses i l'emprenedoria. També es contemplen les despeses associades al desenvolupament i foment del turisme.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme, PIMES i emprenedoria 26,77% 78.810,2 €
Comerç 38,00% 111.900 €
Ordenació i promoció turística 1,87% 5.500 €
Desenvolupament empresarial 16,98% 50.000 €
Altres actuacions sectorials 16,38% 48.240 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 26,77% 78.810,2 €
Despeses corrents en béns i serveis 44,80% 131.915 €
Transferències corrents 28,43% 83.725 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat