Transport públic

Pressupost inicial / hab.

7,77 €

Pressupost inicial

339.516,45 €

% sobre el total del press.

0,90 %

Mitjana despesa provincial

829.948,7 €

Sobre aquesta partida

Despeses destinades al funcionament del transport públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del transport 15,09% 51.216,45 €
Transport de viatgers 84,91% 288.300 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 15,09% 51.216,45 €
Despeses corrents en béns i serveis 27,07% 91.900 €
Transferències corrents 57,85% 196.400 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació