Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

271,31 €

Pressupost inicial

11,85 M€

% sobre el total del press.

31,37 %

Mitjana despesa provincial

11,57 M€

Sobre aquesta partida

Despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis. S'hi inclouen quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 16,53% 1,96 M€
Habitatge i urbanisme 35,45% 4,2 M€
Benestar comunitari 35,29% 4,18 M€
Medi ambient 12,73% 1,51 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 34,61% 4,1 M€
Despeses corrents en béns i serveis 54,64% 6,47 M€
Transferències corrents 0,41% 48.985 €
Inversions reals 10,34% 1,23 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat