Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

95,75 €

Pressupost inicial

4,18 M€

% sobre el total del press.

11,07 %

Mitjana despesa provincial

3,18 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a actuacions i serveis per millorar la qualitat de vida, en general. Per exemple, el manteniment i conservació dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; neteja viària; cementiri i serveis funeraris.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Abastament domiciliari d'aigua potable 1,08% 45.000 €
Recollida,gestió i tractament de residus 31,60% 1,32 M€
Servei de Manteniment de la Ciutat, Via Pública 34,44% 1,44 M€
Enllumenat públic 2,60% 108.800 €
Altres serveis de benestar comunitari 30,29% 1,27 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 24,44% 1,02 M€
Despeses corrents en béns i serveis 70,76% 2,96 M€
Transferències corrents 0,60% 25.100 €
Inversions reals 4,20% 175.800 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat