Altres serveis de benestar comunitari

Despesa pres. / hab.

29,00 €

Despesa pressupostada

1,27 M€

% sobre el total del press.

3,35 %

Mitjana despesa provincial

372.808,12 €

Sobre aquesta partida

Altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Benestar comunitari.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 80,69% 1,02 M€
Despeses corrents en béns i serveis 9,43% 119.490 €
Transferències corrents 1,98% 25.100 €
Inversions reals 7,90% 100.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat