Habitatge i urbanisme

Pressupost inicial / hab.

96,17 €

Pressupost inicial

4,2 M€

% sobre el total del press.

11,12 %

Mitjana despesa provincial

3,62 M€

Sobre aquesta partida

Despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme. S'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatge, inclosa l'adquisició de terrenys. També els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl així com les despeses en concepte d'ajudes a l'accés a l'habitatge i les de foment de la promoció pública d'habitatges.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'Habitatge i urbanisme 22,26% 934.909,65 €
Urbanisme 1,73% 72.515 €
Vies públiques 76,01% 3,19 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 28,08% 1,18 M€
Despeses corrents en béns i serveis 46,53% 1,95 M€
Transferències corrents 0,41% 17.280 €
Inversions reals 24,98% 1,05 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat