Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 4.512.350 € 103 € 11,95 %
Serveis públics bàsics 11.848.259 € 271 € 31,37 %
Actuacions de protecció i promoció social 6.827.620 € 156 € 18,08 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 5.112.384 € 117 € 13,54 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.244.740 € 51 € 5,94 %
Actuacions de caràcter general 7.218.381 € 165 € 19,11 %
Total 37.763.735 € 864,73 €

Cerca una partida específica