Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.238.313,00 € 72,19 € 6,92 %
Serveis públics bàsics 13.302.238,80 € 296,53 € 28,42 %
Actuacions de protecció i promoció social 5.090.639,55 € 113,48 € 10,88 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 8.900.247,70 € 198,40 € 19,02 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.445.635,95 € 54,52 € 5,23 %
Actuacions de caràcter general 11.337.650,00 € 252,73 € 24,23 %
Total 44.353.325,00 € 988,71 €

Cerca una partida específica