Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.449.990,00 € 78,77 € 8,11 %
Serveis públics bàsics 10.366.037,00 € 236,67 € 24,37 %
Actuacions de protecció i promoció social 7.442.617,00 € 169,92 € 17,50 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.960.084,00 € 158,91 € 16,36 %
Actuacions de caràcter econòmic 4.218.913,00 € 96,32 € 9,92 %
Actuacions de caràcter general 10.100.633,00 € 230,61 € 23,74 %
Total 42.538.274,00 € 971,19 €

Cerca una partida específica