Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 2.610.268,00 € 57,42 € 5,57 %
Serveis públics bàsics 15.046.854,70 € 330,97 € 32,11 %
Actuacions de protecció i promoció social 5.299.031,50 € 116,56 € 11,31 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 7.175.057,50 € 157,82 € 15,31 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.501.242,25 € 55,02 € 5,34 %
Actuacions de caràcter general 14.222.067,05 € 312,83 € 30,35 %
Total 46.854.521,00 € 1.030,61 €

Cerca una partida específica