Actuacions de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

260,91 €

Pressupost inicial

11,6 M€

% sobre el total del press.

25,65 %

Mitjana despesa provincial

7,04 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a activitats que afecten, amb caràcter general, a l’Ajuntament i tenen a veure amb l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i tècnic. S’inclouen les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf de la classificació per programes.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 13,17% 1,53 M€
Serveis de caràcter general 61,25% 7,11 M€
Administració financera i tributària 7,94% 920.786,7 €
Transferències a altres administracions públiques 17,65% 2,05 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,61% 4,83 M€
Despeses corrents en béns i serveis 31,15% 3,61 M€
Despeses financeres 0,30% 35.000 €
Transferències corrents 18,61% 2,16 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 1,66% 192.790 €
Inversions reals 6,66% 773.229,87 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació