Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

159,80 €

Pressupost inicial

7,11 M€

% sobre el total del press.

15,71 %

Mitjana despesa provincial

3,96 M€

Sobre aquesta partida

Despeses de serveis que serveixen o donen suport a tots els altres. Són despeses d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, etc.
També s’inclouen despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 65,80% 4,68 M€
Coord. organització institucional entitats locals 7,88% 560.000 €
Participació ciutadana 1,07% 75.750 €
Comunicacions internes 22,54% 1,6 M€
Imprevistos i funcions no classificades 2,71% 192.790 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 43,77% 3,11 M€
Despeses corrents en béns i serveis 42,94% 3,05 M€
Transferències corrents 0,54% 38.200 €
Fons de contingència i altres imprevistos 2,71% 192.790 €
Inversions reals 10,04% 713.229,87 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació