Administració general

Pressupost inicial / hab.

105,15 €

Pressupost inicial

4,68 M€

% sobre el total del press.

10,34 %

Mitjana despesa provincial

1,99 M€

Sobre aquesta partida

Administració General.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 47,88% 2,24 M€
Despeses corrents en béns i serveis 49,82% 2,33 M€
Transferències corrents 0,15% 7.200 €
Inversions reals 2,14% 100.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació