Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

20,70 €

Pressupost inicial

920.786,7 €

% sobre el total del press.

2,04 %

Mitjana despesa provincial

1,37 M€

Sobre aquesta partida

Totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'Ajuntament. Per exemple, despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; tributs, formació i actualització de padrons fiscals. També s’inclouen les referents a la construcció i millora d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 54,93% 505.786,7 €
Gestió del patrimoni 6,52% 60.000 €
Gestió del deute i de la tresoreria 38,55% 355.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 54,88% 505.286,7 €
Despeses corrents en béns i serveis 34,81% 320.500 €
Despeses financeres 3,80% 35.000 €
Inversions reals 6,52% 60.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació