Habitatge i urbanisme

Pressupost inicial / hab.

53,05 €

Pressupost inicial

2,32 M€

% sobre el total del press.

5,46 %

Mitjana despesa provincial

3,68 M€

Sobre aquesta partida

Despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme. S'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatge, inclosa l'adquisició de terrenys. També els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl així com les despeses en concepte d'ajudes a l'accés a l'habitatge i les de foment de la promoció pública d'habitatges.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'Habitatge i urbanisme 38,42% 892.788 €
Urbanisme 11,62% 270.105 €
Habitatge 0,43% 10.000 €
Vies públiques 49,52% 1,15 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 50,44% 1,17 M€
Despeses corrents en béns i serveis 47,84% 1,11 M€
Transferències corrents 0,86% 20.000 €
Inversions reals 0,86% 20.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat