Vies públiques

Despesa pres. / hab.

26,27 €

Despesa pressupostada

1,15 M€

% sobre el total del press.

2,71 %

Mitjana despesa provincial

841.531,8 €

Sobre aquesta partida

Despeses de pavimentació i millora de la via pública: compra de materials, contractació d'empreses, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Accés als nuclis de població 14,56% 167.600 €
Pavimentació de les vies públiques 85,44% 983.157 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 24,26% 279.196 €
Despeses corrents en béns i serveis 74,00% 851.561 €
Inversions reals 1,74% 20.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat