Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

35,50 €

Pressupost inicial

1,55 M€

% sobre el total del press.

3,90 %

Mitjana despesa provincial

748.960,81 €

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient. Per exemple, inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal; defensa contra incendis forestals o delimitació i fitació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 5,77% 89.471,7 €
Parcs i jardins 81,62% 1,27 M€
Protecció i millora del medi ambient 12,13% 188.200 €
Altres actuacions relacionades amb medi ambient 0,48% 7.450 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 5,77% 89.471,7 €
Despeses corrents en béns i serveis 91,89% 1,43 M€
Transferències corrents 0,41% 6.300 €
Transferències de capital 1,93% 30.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat