En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 21 març 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Personaliza

Despesa per habitant

939,7 €

Despesa total

40,5 M€

Execució

123% del pressupost

Habitants

43.096

Deute

21,8 M€

Els principals ingressos i despeses del teu ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.902.428 € 9.64 %
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.129.241 € 5.26 %
Habitatge i urbanisme 4.424.610 € 10.93 %
Benestar comunitari 4.304.758 € 10.63 %
Medi ambient 1.594.879 € 3.94 %
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 3.336.508 € 8.24 %
Serveis socials i promoció social 2.205.153 € 5.45 %
Foment de l'ocupació 851.367 € 2.1 %
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 214.215 € 0.53 %
Educació 3.081.628 € 7.61 %
Cultura 1.597.356 € 3.94 %
Esport 1.184.586 € 2.93 %
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 36.000 € 0.09 %
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 334.087 € 0.82 %
Transport públic 365.065 € 0.9 %
Infraestructures 3.093.000 € 7.64 %
Altres actuacions de caràcter econòmic 380.330 € 0.94 %
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 850.850 € 2.1 %
Serveis de caràcter general 4.657.448 € 11.5 %
Administració financera i tributària 785.685 € 1.94 %
Transferències a altres administracions públiques 1.169.077 € 2.89 %

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 21 Març 2018.

Ingressos
129%
Despesa
123%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 16.945.415 € 393 € 41,84 %
Impostos indirectes 500.000 € 12 € 1,23 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 5.005.819 € 116 € 12,36 %
Transferències corrents 11.005.656 € 255 € 27,18 %
Ingressos patrimonials 667.880 € 16 € 1,65 %
Transferències de capital 2.287.000 € 53 € 5,65 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,21 %
Passius financers 4.000.000 € 93 € 9,88 %
Total 40.498.271 € 939,72 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Ajuntament