En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 19 juny 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

939,7 €

Despesa total

40,5 M€

Execució

123% del pressupost

Habitants

43.096

Deute

21,8 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.902.428 € 9.64 %
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.129.241 € 5.26 %
Habitatge i urbanisme 4.424.610 € 10.93 %
Benestar comunitari 4.304.758 € 10.63 %
Medi ambient 1.594.879 € 3.94 %
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 3.336.508 € 8.24 %
Serveis socials i promoció social 2.205.153 € 5.45 %
Foment de l'ocupació 851.367 € 2.1 %
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 214.215 € 0.53 %
Educació 3.081.628 € 7.61 %
Cultura 1.597.356 € 3.94 %
Esport 1.184.586 € 2.93 %
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 36.000 € 0.09 %
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 334.087 € 0.82 %
Transport públic 365.065 € 0.9 %
Infraestructures 3.093.000 € 7.64 %
Altres actuacions de caràcter econòmic 380.330 € 0.94 %
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 850.850 € 2.1 %
Serveis de caràcter general 4.657.448 € 11.5 %
Administració financera i tributària 785.685 € 1.94 %
Transferències a altres administracions públiques 1.169.077 € 2.89 %

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 19 Juny 2018.

Ingressos
129%
Despesa
123%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.902.428 € 91 € 9,64 %
Serveis públics bàsics 12.453.488 € 289 € 30,75 %
Actuacions de protecció i promoció social 6.393.029 € 148 € 15,79 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.077.785 € 141 € 15,01 %
Actuacions de caràcter econòmic 4.208.482 € 98 € 10,39 %
Actuacions de caràcter general 7.463.060 € 173 € 18,43 %
Total 40.498.271 € 939,72 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat