En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 05 desembre 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

939,37 €
Pressupost per habitant actual: 939,37 €

Pressupost inicial

40,5 M€
Pressupost actual: 40,5 M€

Execució

123% del pressupost actual

Habitants

43.112,0

Deute

21,79 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.902.428 € 5,18%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.129.241 € 2,83%
Habitatge i urbanisme 4.424.610 € 5,88%
Benestar comunitari 4.304.758 € 5,72%
Medi ambient 1.594.879 € 2,12%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 3.336.508 € 4,43%
Serveis socials i promoció social 2.205.153 € 2,93%
Foment de l'ocupació 851.367 € 1,13%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 214.215 € 0,28%
Educació 3.081.628 € 4,09%
Cultura 1.597.356 € 2,12%
Esport 1.184.586 € 1,57%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 36.000 € 0,05%
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 334.087 € 0,44%
Transport públic 365.065 € 0,48%
Infraestructures 3.093.000 € 4,11%
Altres actuacions de caràcter econòmic 380.330 € 0,51%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 850.850 € 1,13%
Serveis de caràcter general 4.657.448 € 6,19%
Administració financera i tributària 785.685 € 1,04%
Transferències a altres administracions públiques 1.169.077 € 1,55%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 05 desembre 2020.

Ingressos
129%
Despesa
123%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 16.945.415 € 393 € 21,07 %
Impostos indirectes 500.000 € 12 € 0,62 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 5.005.819 € 116 € 6,23 %
Transferències corrents 11.005.656 € 255 € 13,69 %
Ingressos patrimonials 667.880 € 15 € 0,83 %
Transferències de capital 2.287.000 € 53 € 2,84 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,11 %
Passius financers 4.000.000 € 93 € 4,97 %
Total 40.498.271 € 939,37 €

Cerca una partida específica

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat