Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

51,15 €

Pressupost inicial

2,21 M€

% sobre el total del press.

2,72 %

Mitjana despesa provincial

2,98 M€

Sobre aquesta partida

Despeses per desenvolupar l'assistència social primària. S’inclou la promoció de la igualtat de gènere, reinserció social, gestió dels serveis socials, serveis a persones dependents i d'assistència social, entre d’altres. També s'inclouen les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laboren en la consecució d'aquests objectius.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de serveis socials 21,71% 478.848,4 €
Assistència social primària 21,87% 482.275 €
Promoció social 36,23% 799.030 €
Assistència a persones dependents 20,18% 445.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,77% 877.038,4 €
Despeses corrents en béns i serveis 31,26% 689.245 €
Transferències corrents 24,06% 530.470 €
Inversions reals 0,99% 21.900 €
Actius financers 3,92% 86.500 €

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació