Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

36,99 €

Pressupost inicial

1,59 M€

% sobre el total del press.

1,97 %

Mitjana despesa provincial

1,71 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient. Per exemple, inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal; defensa contra incendis forestals o delimitació i fitació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 7,27% 116.015 €
Parcs i jardins 80,95% 1,29 M€
Protecció i millora del medi ambient 10,43% 166.350 €
Altres actuacions relacionades amb medi ambient 1,35% 21.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 7,27% 116.015 €
Despeses corrents en béns i serveis 86,68% 1,38 M€
Transferències corrents 0,32% 5.100 €
Inversions reals 2,02% 32.250 €
Transferències de capital 3,70% 59.000 €

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació