Protecció i millora del medi ambient

Despesa pres. / hab.

3,86 €

Despesa pressupostada

166.350 €

% sobre el total del press.

0,41 %

Mitjana despesa provincial

157.551,42 €

Sobre aquesta partida

Protecció i millora del medi ambient.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Medi ambient.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 52,60% 87.500 €
Transferències corrents 3,07% 5.100 €
Inversions reals 8,87% 14.750 €
Transferències de capital 35,47% 59.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat