Educació

Pressupost inicial / hab.

71,48 €

Pressupost inicial

3,08 M€

% sobre el total del press.

3,80 %

Mitjana despesa provincial

3,31 M€

Sobre aquesta partida

Despeses derivades de la creació, conservació i funcionament de centres i institucions d'ensenyaments de tot tipus i els seus serveis complementaris. S'hi inclouen despeses de construcció, dotació i funcionament de centres d'ensenyament, així com les que serveixin per millorar el nivell educatiu dels ciutadans. Les despeses en concepte de transport escolar, beques, ajudes, es consideren serveis complementaris d'educació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'educació 7,40% 227.903 €
Educació preescolar i primària 51,30% 1,58 M€
Promoció educativa 6,09% 187.770 €
Serveis complementaris d'educació 35,21% 1,09 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 37,00% 1,14 M€
Despeses corrents en béns i serveis 35,75% 1,1 M€
Transferències corrents 5,92% 182.560 €
Inversions reals 20,51% 632.100 €
Transferències de capital 0,81% 25.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació