Serveis complementaris d'educació

Pressupost inicial / hab.

25,17 €

Pressupost inicial

1,09 M€

% sobre el total del press.

1,34 %

Mitjana despesa provincial

860.227,34 €

Sobre aquesta partida

Serveis complementaris d'educació.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Educació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 89,74% 973.710 €
Despeses corrents en béns i serveis 61,04% 662.270 €
Transferències corrents 6,80% 73.760 €
Inversions reals 53,55% 581.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació