Educació preescolar i primària

Despesa pres. / hab.

36,68 €

Despesa pressupostada

1,58 M€

% sobre el total del press.

3,90 %

Mitjana despesa provincial

770.690,53 €

Sobre aquesta partida

Ensenyament preescolar i primària.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Educació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 18,62% 294.415 €
Transferències corrents 5,11% 80.800 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat