Esport

Pressupost inicial / hab.

27,48 €

Pressupost inicial

1,18 M€

% sobre el total del press.

1,46 %

Mitjana despesa provincial

1,44 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a l’esport, com la promoció i difusió esportiva, creació i manteniment dels edificis destinats a piscines i instal·lacions esportives de tot tipus, a més de qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de l’Ajuntament.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 21,55% 255.295 €
Promoció i foment de l'esport 18,23% 215.936 €
Instal·lacions esportives 60,22% 713.355 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 21,04% 249.295 €
Despeses corrents en béns i serveis 43,47% 514.991 €
Transferències corrents 6,10% 72.300 €
Inversions reals 29,38% 348.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació