Cultura

Pressupost inicial / hab.

37,05 €

Pressupost inicial

1,6 M€

% sobre el total del press.

1,97 %

Mitjana despesa provincial

2,86 M€

Sobre aquesta partida

Despeses relatives a la cultura, incloent també les de caràcter recreatiu. S'hi inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, arxius, activitats culturals, d'esplai i temps lliure, sales d'exposicions, festes locals de caràcter popular, gestió del patrimoni històric-artístic, entre d’altres.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 26,44% 422.313 €
Biblioteques i arxius 6,78% 108.350 €
Museus i arts plàstiques 1,17% 18.620 €
Promoció cultural 30,36% 484.913 €
Arts escèniques 3,33% 53.125 €
Lleure i temps lliure 16,02% 255.945 €
Festes populars i celebracions 15,91% 254.090 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 22,17% 354.210 €
Despeses corrents en béns i serveis 44,84% 716.226 €
Transferències corrents 16,84% 268.920 €
Inversions reals 16,15% 258.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació