Biblioteques i arxius

Despesa pres. / hab.

2,51 €

Despesa pressupostada

108.350 €

% sobre el total del press.

0,27 %

Mitjana despesa provincial

315.205,3 €

Sobre aquesta partida

Biblioteques i arxius.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Cultura.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 89,16% 96.610 €
Despeses corrents en béns i serveis 9,43% 10.220 €
Transferències corrents 1,40% 1.520 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana al teu Sant Feliu de Llobregat