Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria

Pressupost inicial / hab.

7,75 €

Pressupost inicial

334.087 €

% sobre el total del press.

0,41 %

Mitjana despesa provincial

896.277,39 €

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb el foment i la dinamització del comerç local, les empreses i l'emprenedoria. També es contemplen les despeses associades al desenvolupament i foment del turisme.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme, PIMES i emprenedoria 22,21% 74.185 €
Comerç 33,61% 112.300 €
Ordenació i promoció turística 1,06% 3.550 €
Desenvolupament empresarial 22,68% 75.782 €
Altres actuacions sectorials 20,43% 68.270 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 22,21% 74.185 €
Despeses corrents en béns i serveis 56,86% 189.952 €
Transferències corrents 18,99% 63.450 €
Inversions reals 1,95% 6.500 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació