Infraestructures

Pressupost inicial / hab.

71,74 €

Pressupost inicial

3,09 M€

% sobre el total del press.

3,82 %

Mitjana despesa provincial

842.136,74 €

Sobre aquesta partida

Despeses relacionades amb la creació, millora i manteniment de les infraestructures bàsiques no incloses en polítiques de despesa anteriors. Per exemple, construcció i millora de carreteres i camins veïnals, així com despeses relatives a estudis i serveis d'assistència tècnica que resultin necessaris.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Carreteres 18,04% 558.000 €
Altres infraestructures 81,96% 2,54 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 2,68% 83.000 €
Inversions reals 97,32% 3,01 M€

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació